SSG 5253

Artikelnummer: SSG 5253

1.295,00 kr

Relaterade artiklar

SSG5253

Regleroptimering Anvisningar ger råd och riktlinjer för planering, utförande och uppföljning vid optimering av reglerutrustningar. Inom reglerteknikområdet har en stor mängd litteratur givits ut, men ett fåtal av dessa beskriver hela tillvägagångssättet, dvs från planering till uppföljning. Föreliggande anvisningar ger i enklare form en praktiskt inriktad vägledning om hur man steg för steg kan gå tillväga för att optimera en reglerkrets. Riktlinjerna gäller normala självreglerande processer med en stark dominerande tidskonstant och "rena" integrerade processer.