Kategori Tryckta produkter

27 träffar visar sida 1 av 2

 

Förpackning 100 block. 38,00 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan...

Förpackning 100 block. 38,00 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan därför bli några dagar längre. SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.

3 800,00 kr

Förpackning 250 block. 32,00 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan...

Förpackning 250 block. 32,00 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan därför bli några dagar längre. SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.

8 000,00 kr

Förpackning 500 block. 28 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan dä...

Förpackning 500 block. 28 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan därför bli några dagar längre. SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.

14 000,00 kr

Förpackning 1000 block. 24,00 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden ka...

Förpackning 1000 block. 24,00 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan därför bli några dagar längre. SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.

24 000,00 kr

Förpackning 2000 block. 21 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan d...

Förpackning 2000 block. 21 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan därför bli några dagar längre. SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.

42 000,00 kr

Förpackning 50 block. 50,00 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan ...

Förpackning 50 block. 50,00 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan därför bli några dagar längre. SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.

2 500,00 kr

Elsäkerhet vid arbete för yrkespersoner. Utgåva 14, tryckt version.

870,00 kr

Förpackning 20 block. 63,00 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan ...

Förpackning 20 block. 63,00 kr/st. Vi uppdaterar nu (januari 2024) till en ny utgåva som ska tryckas. Väntetiden kan därför bli några dagar längre. SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.SSG 2120 finns också tillgänglig digitalt utan kostnad i appen SSG On site. Där finns även en tillhörande tillbudsrapport.

1 260,00 kr

Förpackning 20 block. 72,00 kr/st – SSG Artikelnummer 2101490

1 440,00 kr

Förpackning 50 block. 63 kr/st – SSG Artikelnummer 2101490

3 150,00 kr

Förpackning 100 block. 48,00 kr/st – SSG Artikelnummer 2101490

4 800,00 kr

Förpackning 250 block. 43,00 kr/st – SSG Artikelnummer 2101490

10 750,00 kr

Förpackning 500 block. 39,00 kr/st – SSG Artikelnummer 2101490

19 500,00 kr

Förpackning 1000 block. 32,00 kr/st – SSG Artikelnummer 2101490

32 000,00 kr

Förpackning 2000 block. 26,00 kr/st – SSG Artikelnummer 2101490

52 000,00 kr

Pappersfolder i fickformat, förpackning om 10 foldrar.

490,00 kr

Pappersfolder i fickformat, förpackning om 100 foldrar.

3 500,00 kr

Pappersfolder i fickformat, förpackning om 250 foldrar.

7 000,00 kr

Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar. Utgåva 2, tryckt version. Denna vägledning beskriver hur...

Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar. Utgåva 2, tryckt version. Denna vägledning beskriver hur ljusbågsrisken och dess konsekvenser kan minimeras för personer som arbetar i närheten av spänningssatta elektriska utrustningar.Vägledningen är kompletterad med bilagor som ger förslag på konkreta åtgärder för att förbättra elsäkerheten avseende ljusbågsrisken.I denna vägledning finns också grundläggande definitioner och förklaringar om ljusbågen samt en beskrivning av vilka krav som behöver vara uppfyllda för att arbete ska kunna utföras säkert.

1 760,00 kr

Vinnande vetande är en handbok som vägleder dig som användare i hur SSG:s olika leveranskontrakt kan tillämpas och ty...

Vinnande vetande är en handbok som vägleder dig som användare i hur SSG:s olika leveranskontrakt kan tillämpas och tydliggör skillnaden mellan de olika kontrakten. Handboken är fylld med tips och kommentarer som berör båda parter i en upphandling. Denna utgåva av Vinnande vetande fokuserar på utgåva 2019-03 av SSG Leveranskontrakt samt AllmBest 20-12 Gods med montage och AllmBest 20-12 Gods. Utöver att handboken anpassats till de senaste utgåvorna av kontrakten har den även fått ett helt nytt utseende. Kontakta SSG om du behöver information om äldre utgåvor av kontrakten.

925,00 kr