Kategori Tryckta produkter

23 träffar visar sida 2 av 2

Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar. Aktuell utgåva november 2018. SSG 4501 tolkar och möter gälland...

Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar. Aktuell utgåva november 2018. SSG 4501 tolkar och möter gällande lagar och föreskrifter och beskriverde organisatoriska krav som ställs på företaget i rollerna som innehavare,arbetsgivare och elinstallationsföretag.SSG 4501 är en anvisning för att nå ellagstiftningens krav och ett fungerandesystematiskt elsäkerhetsarbete.Till SSG 4501 finns också ett interaktivt verktyg, SSG Compliance tool.

1.295,00 kr

Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar.Denna vägledning beskriver hur ljusbågsrisken och dess ko...

Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar.Denna vägledning beskriver hur ljusbågsrisken och dess konsekvenser kan minimeras för personer som arbetar i närheten av spänningssatta elektriska utrustningar.Vägledningen är kompletterad med bilagor som ger förslag på konkreta åtgärder för att förbättra elsäkerheten avseende ljusbågsrisken.I denna vägledning finns också grundläggande definitioner och förklaringar om ljusbågen samt en beskrivning av vilka krav som behöver vara uppfyllda för att arbete ska kunna utföras säkert. Vägledningen levereras i tryckt format.

2.995,00 kr

Vinnande Vetande är en handledning som beskriver hur SSGs olika leveranskontrakt kan tillämpas och tydliggör skillnad...

Vinnande Vetande är en handledning som beskriver hur SSGs olika leveranskontrakt kan tillämpas och tydliggör skillnaden mellan de olika kontrakten. Handledningen är fylld med tips och kommentarer som berör båda parter i en upphandling.

725,00 kr