Kategori Tryckta produkter

21 träffar visar sida 2 av 2

Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar, utgåva 5. SSG 4501 tolkar och möter gällande lagar och föreskri...

Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar, utgåva 5. SSG 4501 tolkar och möter gällande lagar och föreskrifter och beskriver de organisatoriska krav som ställs på företaget i rollerna som innehavare, arbetsgivare och elinstallationsföretag. SSG 4501 är en anvisning för att nå ellagstiftningens krav och ett fungerande systematiskt elsäkerhetsarbete. Till SSG 4501 finns också ett interaktivt verktyg, SSG Compliance tool.

1.625,00 kr